شیعه آنلاین-shie-online
تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و قمری و برعکس

برای تبدیل سال شمسی به میلادی چنانچه روز مورد نظر بین اول فروردین تا 11 دی باشد عدد 621 و اگر روز مورد نظر بین 11 دی تا آخر اسفند باشد.عدد 622را به سال شمسی می افزاییم تا سال میلادی به دست آید.

مثلا 22 بهمن (برابر با 11 فوریه) سال 57 شمسی مطابق با 1979=622+1357 میلادی می باشد.

14 خرداد (برابر با 4 ژوئن) سال 1368 شمسی برابر با 1989=621+1368 میلادی می باشد.


 فرمول تبدیل تاریخ میلادی به شمسی

روز مورد نظر بین اول ژانویه تا 21 مارس باشد عدد 622 و اگر روز مورد نظر بین 22 مارس تا آخر دسامبر باشد عدد 621 را از سال میلادی کسر می کنیم.

مثلا  26 ژانویه (6 بهمن) 1978  میلادی برابر است با 1356=622- 1978 شمسی

یا 6 آگوست (15 مرداد) 1945 میلادی برابر است با 1324=621- 1945 شمسی

 فرمول تبدیل سال قمری به شمسی و بالعکس

هر سال قمری تقریبا 10 روز و 21 ساعت از سال شمسی کوتاه تر است یعنی هر 33 سال شمسی برابر 34 سال قمری است بنا بر این برای تبدیل سال شمسی به قمری عدد سال شمسی را بر 33 تقسیم کرده حاصل را با عدد سال شمسی جمع میکنیم .

مثال

سال 1373 شمسی برابر است با 1414 قمری 1414=14+1373      41=33 ÷ 1373

برای تبدیل سال قمری به سال شمسی  عدد سال قمری را بر 34 تقسیم کرده حاصل را از عدد سال قمری کم میکنیم

مثال

سال1414 قمری برابر است با 1373 شمسی 1373=41 -  1414     41=34 ÷ 1414

با داشتن تاریخ هر روز از ماه ، روز آن را محاسبه کنیم.

قرار داد ها :

 

ابتدا لازم است یکی دو قرار داد را برای بهتر انجام دادن این کار بیان کنیم

۱- روز جمعه را به عنوان ۶ شنبه میشناسیم

۲- اگر اولین روز ماه شنبه باشد آن را به عنوان ۷ شنبه در نظر می گیریم

اکنون به طریقه محاسبه تاریخ روزهای هر ماه دقت کنید

هر ماه دارای رمزی می باشد . برای یافتن رمز هر ماه به اولین روز آن ماه مراجعه کنید. از  روزی که اولین روز ماه باشد یکی کم میکنیم. مثال اگر اولین روز ماهی سه شنبه باشد رمز آن ماه برابر است با ۲=۱-۳ یعنی رمز آن ماه ۲ است. اگر اولین روز ماهی جمعه باشد طبق قرار داد شماره ۱ خواهیم داشت ۵=۱-۶ یعنی رمز آن ماه ۵ است و برای ماهی که اولین روز آن شنبه باشد طبق قرار داد شماره ۲ رمز آن ماه  ۶ به دست  می آید.به این مطلب نیز توجه کنید که اگر اولین روز ماهی یکشنبه باشد رمز آن ماه برابر با صفر خواهد بود.

اکنون که با یافتن رمز هر ماه آشنا شدیم طریقه محاسبه روزهای هر ماه را خدمت شما عرض میکنم

برای انجام این کار رمز هر ماه را به تاریخی که داریم اضافه میکنیم .عدد حاصل را بر ۷ تقسیم می کنیم. باقیمانده این تقسیم برابر با روز آن تاریخ می باشد

مثال :

اولین روز فروردین ماه سال ۱۳۸۴ روز دوشنبه است. برای محاسبه رمز این ماه همانگونه که عرض شد داریم ۱=۱-۲

اکنون میخواهیم بدانیم مثلا ۱۸ فروردین چند شنبه است. ابتدا عدد رمز یعنی ۱ را با تاریخ خواسته شده یعنی ۱۸ جمع میکنیم داریم ۱۹=۱+۱۸ اکنون عدد حاصل یعنی ۱۹ را بر ۷ تقسیم میکنیم . باقیمانده این تقسیم برابر با ۵  است بنابر این ۱۸ فروردین سال ۸۴ روز پنجشنبه است.

مثالی دیگر:اولین روز مرداد ماه سال ۸۴ روز شنبه است پس رمز این ماه برابر با عدد ۶ خواهد بود.

فرض کنید میخواهیم بدانیم ۱۵ مرداد چندشنبه است. عدد ۱۵ را با رمز ماه یعنی ۶ جمع میکنیم . داریم ۲۱=۶+۱۵ اکنون عدد ۲۱ را بر عدد ۷ تقسیم میکنیم. باقیمانده تقسیم برابر با صفر خواهد بود.پس  ۱۵ مردادماه سال ۸۴  روزشنبه است.

منبع:
http://rasmezamaneh.blogfa.com/

 

...

پيام هاي ديگران()        link        ۳ دی ۱۳٩٠ - رهرو ولایت